همه زبان های برنامه نویسی باید امکان پردازش بر روی داده ها را دارا باشند تا بتوان بر روی داده ها عملیات مختلفی انجام داد.جاوا نیز در این زمینه بسیار قوی عمل کرده و با دارا بودن گستره قوی از عملگرها انجام عملیات متعدد بر روی داده ها را سهولت بخشیده.در این آموزش در رابطه با عملگرها در جاوا صحبت خواهیم کرد.

جلسه چهارم آموزش جاوا : عملگرها در جاوا

جلسه چهارم آموزش جاوا : عملگرها در جاوا

عملگر (Operator) در حقیقت نقش توابع در ریاضی را برای محیط برنامه نویسی ایفا می کنند. عملگرها نمادهایی هستند که بر روی داده های ورودی در برنامه نویسی تغییراتی را اعمال می کنند. عملگرها در برنامه نویسی معمولا بر روی دو مقدار و گاهی نیز بر روی یک مقدار عمل می کنند و مقادیری که عملگرها آنها را تغییر می دهند را عملوند می گویند.

در جاوا انواع مختلفی از عملگرها را وجود دارد که هر یک از آنها را شرح می دهیم.

1. عملگرهای محاسباتی

2. عملگرهای رابطه ایی

3. عملگرهای بیتی

4. عملگرهای منطقی

5. عملگرهای انتسابی

6. عملگرهای متفرقه

عملگرهای محاسباتی

عملگرهای محاسباتی در جاوا

عملگرهای محاسباتی در جاوا

عملگرهای محاسباتی همان عملیات ریاضی و جبری در دنیای واقعی را در محیط برنامه نویسی پیاده می کنند.

عملگرهای رابطه ایی

عملگرهای رابطه ایی در جاوا

عملگرهای رابطه ایی در جاوا

عملگرهای رابطه ایی برای مشخص کردن رابطه میان عملوندها هستند.نتیجه اعمال این عملگرها به صورت درست یا غلط (True/False) است.

عملگرهای بیتی

عملگرهای بیتی در جاوا

عملگرهای بیتی در جاوا

وجود عملگرهای بیتی در جاوا سبب شده بسیاری از قابلیت محاسبات بیتی که در زبان اسمبلی وجود دارد نیز در جاوا اعمال شود.این عملگرها برای برای تست کردن ،شیفت دادن و یا سایر عملیات دیگر بر روی بایت های عملوند تغییرات را اعمال می کنند.این عملگرها بر روی انواعی از دادها از جمله int, long, short, char, byte قابل اعمال هستند.

عملگرهای منطقی

عملگرهای منطقی در جاوا

عملگرهای منطقی در جاوا

عملگرهای منطقی بر روی عبارت های منطقی عمل می کنند.عبارت منطقی دو ارزش درستی یا نادرستی را دارد (True/False).در حقیقت عملگرهای منطقی بر روی داده های Boolean عمل کرده و حاصل آن نیز نتیجه Boolean خواهد داشت.

عملگرهای انتسابی

عملگرهای انتسابی در جاوا

عملگرهای انتسابی در جاوا

کار اصلی عملگرهای انتسابی در جاوا این است که مقادیر را به متغیرها اختصاص دهند.

عملگرهای متفرقه

  • عملگر شرطی (? 🙂 : این عملگر بر روی سه عملوند اعمال می شود و اینگونه عمل می کند که ابتدا عبارت اول ارزیابی می شود و اگر حاصل ارزیابی صحیح باشد حاصل عبارت دوم در متغیر قرار می گیرد در غیر این صورت عبارت سوم در متغیر قرار می گیرد.
  • عملگر instanceof : از این عملگر برای اشیا استفاده می کنند و با استفاده از این عملگر بررسی می کنند که آیا شی مورد نظر یک نمونه از کلاس هست یا خیر.نتیجه این عملگر نیز با true یا false مشخص می گردد.

برای دیدن قسمت های دیگر آموزش جاوا به صفحه ” آموزش برنامه نویسی اندروید ” مراجعه کنید.