همانطور که در بحث حلقه های تکرار یاد گرفتیم که می توان بخشی از کدها را بنابر نیاز کار تکرار کنیم در بحث عبارت های شرطی نیز می توانیم اجازه اجرای بخشی از کدها را صادر کنیم و یا مانع از اجرای آنها شویم. در حقیقت با استفاده از عبارت های شرطی می توانیم جریان برنامه نویسی را کنترل نماییم.

عبارت های شرطی در جاوا

جلسه ششم آموزش جاوا : عبارت های شرطی در جاوا

عبارت های شرطی در جاوا اینگونه عمل می کنند که در ابتدا شرط یا شروطی بررسی شده و در صورت درستی شرط اجازه اجرای کدهای درون عبارت شرطی صادر می شود در غیر این صورت اجازه ورود به دستوراتی شرطی را نداریم و این بخش از کدها اجرا نمی شوند.

عبارت شرطی if

عبارت شرطی if در جاوا

عبارت شرطی if در جاوا

اولین و ساده ترین عبارت شرطی که بررسی می کنیم عبارت شرطی if است.در دنیای واقعی گاهی وقتها از عبارتهای شرطی استفاده می کنیم به طور مثلا گاهی جمله “اگر تلاش کنی موفق می شوی”، را بسیار شنیده ایم. عبارت شرطی if نیز دقیقا اینچنین مفهومی را در جاوا ایفا می کند.

دستور if اینگونه عمل می کند که در ابتدا یک شرط را بررسی می کند و در صورت درستی شرط دستورات درون بلوک شرط  if بررسی می شوند در غیر این صورت اجازه ورود به بلوک if صادر نمی شود.

در مثال زیر می توانید نمونه عبارت شرطی if را ببینید:

کپی کردن کد

عبارت شرطی if…else

عبارت شرطی if…else در جاوا

عبارت شرطی if…else

گاهی وقت ها نیز با عبارت های شرطی برخورد می کنیم که به این صورت اند ” اگر تلاش کنی موفق می شوی در غیر این صورت موفق نمی شوی”، عبارت شرطی if/else مشابه عبارت بالا عمل می کند به این صورت که در ابتدا یک عبارت شرطی بررسی شده در صورت درستی عبارت شرطی کدهای درون بلوک if بررسی شده در غیر این صورت یعنی اگر شرط برقرار نباشد بخش else بررسی می شود.

نمونه این این عبارت شرطی در مثال زیر:

کپی

عبارت شرطی if…else if…else

عبارت شرطی if…else if…else در جاوا

عبارت شرطی if…else if…else

اگر در برنامه نویسی بخواهیم حالت های مختلفی از شرط ها را بررسی کنیم از عبارت شرطی if…else if…else استفاده می کنیم. در این دستور پس از دستور if می توانیم به تعدادی که در برنامه لازم است else if استفاده کرد اما باید توجه داشت که در انتهای هر یک از بلوک ها عبارت else را قرار داد.

نکته: در اجرای این دستور اگر هر یک از else if ها اجرا شود دیگر سایر شرط ها بررسی نمی شوند.

کپی

عبارت شرطی if تودرتو

عبارت شرطی if تودرتو در جاوا

عبارت شرطی if تودرتو

شکل دیگری از عبارت شرطی if تودرتو است.می توان از عبارتهای شرطی if به صورت تودرتو استفاده کرد.

در این عبارت ها تنها باید به موارد زیر دقت داشت.

  • اگر دستور درون شرط if تنها یک دستور تک خطی باشد احتیاج به بلوک بندی{} نیست اما برای دستورات چند خطی الزامی است.
  • هنگام نوشتن دستور if تودرتو به تقدم دستورات شرطی توجه نمایید،بلوک های داخلی همیشه دیرتر باز می شوند و زودتر بسته می شوند.
  • برای خوانایی بهتر کدها بلوک های داخلی را کمی داخل تر از بلوک های خارجی بنویسید.
کپی

عبارت شرطی Switch

عبارت شرطی Switch در جاوا

عبارت شرطی Switch

زمانی از این عبارت شرطی استفاده می کنیم که متغیر درون این عبارت چندین حالت مختلف دارد و تمام حالت های ممکن برای این متغیر را از پیش از اجرا می دانیم و احتمال رخ دادن هر یک از حالت ها نیز وجود دارد.

در تعریف عبارت شرطی Switch، برای هر حالت ممکن که برای متغیر آن رخ می دهد یک عبارت case تعریف می نماییم در صورتی که شرط مورد نظر درست باشد کدهای درون case اجرا می شود در غیر این صورت case بعدی بررسی می گردد. در انتهای هر case، دستور break را داریم که در بحث حلقه های تکرار به طور مفصل در مورد آن صحبت کردیم. اگر شرط case برقرار باشد و کدهای آن اجرا شود بعد از رسیدن به دستور break دیگر سایر caseها بررسی نمی شوند.

کپی

در دستور شرطی Switch توجه به نکات زیر اهمیت دارد.

1. از چه متغیر هایی می توانیم در case استفاده کنیم؟
برای پاسخ به این سوال باید بگوییم از اعداد، کارکترها و مقادیر Enum می توان استفاده کرد.

  • نکته: Enum یک نوع داده است که با استفاده از آن می توان مقدار یک متغیر را بر اساس مقادیر ثابت تعیین نمود. به طور مثال جنسیت یک متغیر Enum است که مقادیر ثابت مرد یا زن را داراست.

2. به چه تعداد می توانیم در Switch از caseها استفاده کنیم؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که محدودیتی نداریم و بر اساس نیاز برنامه می توانیم تعداد آنها را تعیین کنیم.

3. آیا گذاشتن عبارت break در عبارت شرطی Switch الزامیست؟
خیر، این عبارت اختیاریست اگر گذاشته شود در هنگام مواجه با آن سایر دستورات بررسی نخواهند شد و در غیر این صورت برای زمانی که شرط برقرار و کدها اجرا شوند نیز سایر caseهای دیگر نیز بررسی می شوند.

برای دیدن دیگر قسمت های آموزش جاوا به صفحه ” آموزش برنامه نویسی اندروید ” مراجعه کنید.