همانطور که در دنیای واقعی گاهی یک کار را به دفعات تکرار می کنیم تا به نتیجه دلخواه برسیم،در دنیای برنامه نویسی نیز گاهی لازم است که برخی از کدها را تکرار کنیم. در جاوا ترتیب اجرای کدها خطی و ترتیبی است به اینگونه که کدها خط به خط اجرا می شوند حال اگر بخواهیم قطعه کدی را چندین بار تکرار کنیم به جای نوشتن مکرر قطعه کد تنها کافیست از حلقه های تکرار در جاوا استفاده نماییم.

آموزش جاوا جلسه پنجم : حلقه های تکرار در جاوا

آموزش جاوا جلسه پنجم : حلقه های تکرار در جاوا

روند کلی در حلقه های تکرار به این صورت است که در ابتدای حلقه شرط یا شروطی بررسی می شوند و در صورت برقراری شرط وارد بلوک حلقه تکرار شده و دستورات درون حلقه اجرا می گردد. این کار تا زمانی که شرط حلقه نقض نشود ادامه می یابد و در صورت نقض شرط حلقه از کل بلوک حلقه خارج شده و سایر کدهای درون برنامه اجرا می گردد.

  • حلقه تکرار for

از حلقه تکرار for زمانی استفاده می شود که ما تعداد دفعات تکرار را از قبل می دانیم.به طور مثال تصور کنید می خواهیم برنامه ایی بنویسیم که یک عدد را 5 بار در خروجی چاپ نماید در این صورت از حلقه تکرار for استفاده می نماییم.

حلقه تکرار for در جاوا

حلقه تکرار for در جاوا

همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید اولین بخشی که در این حلقه مورد بررسی قرار می گیرد بخش initialization است.این بخش در ابتدای حلقه اجرا می گردد و در کل دفعات تکرار حلقه تنها یک بار اجرا می شود.در این بخش متغیر حلقه معرفی و مقدار دهی می شود.در حقیقت این بخش اجازه ی اجرای مقدمات حلقه را صادر می نماید.

دومین قسمتی که اجرا می گردد بخش condition در حلقه  for است.در این بخش یک عبارت شرطی قرار دارد که ناظر بر رفتار متغیر حلقه است ،در هر بار تکرار حلقه این شرط بررسی می گردد اگر پاسخ این شرط درست باشد دستور ورود به حلقه صادر می شود در غیر این صورت از حلقه تکرار خارج شده.

در انتها بخش updation در حلقه مورد بررسی قرار می گیرد.این بخش از حلقه مسئولیت آپدیت کردن قطعه کد حلقه را بر عهده دارد و پس از هر بار اجرای بدنه حلقه بر اساس دستوری که در آن قرار داده شده است یک آپدیت انجام می دهد. آپدیت موجود در این قسمت می تواند اعمال افزایشی یا کاهشی باشد و یا حتی می توان این بخش از حلقه را خالی گذاشت.

  • حلقه تکرار while

حلقه تکرار while در جاوا

حلقه تکرار while در جاوا

از حلقه تکرار while هنگامی استفاده می کنیم که از قبل تعداد دفعات تکرار را نمی دانیم و از طرفی می خواهیم تا زمانی که شرط حلقه برقرار است ،حلقه تکرار شود.

  • حلقه تکرار do-while

حلقه تکرار do-while در جاوا

حلقه تکرار do-while در جاوا

این حلقه مشابه حلقه while عمل می کند با این تفاوت که در این حلقه شرط حلقه در انتهای حلقه سنجیده می شود در این حلقه حداقل یکبار حلقه به صورت کامل اجرا می گردد.

عبارت های کنترل کننده حلقه

تا این مرحله متوجه شدیم که حلقه های تکرار چگونه کار می کنند و وظیفه این حلقه ها، تکرار یک قسمت از کد است.حال تصور کنید که شرط این حلقه ها هرگز نقض نشوند، سوالی که پیش می آید این است که این حلقه ها تا چه زمانی باید اجرا شوند؟ یا حالتی پیش آید که می خواهیم وسط اجرا حلقه تمام شود یا می خواهیم بخشی از کدها اجرا نشوند در این صورت از عبارت های کنترل کننده استفاده می کنیم.

  • دستور break

دستور break در جاوا

دستور break در جاوا

وظیفه  دستور  break این است که در هر کجای حلقه که به این دستور رسیدیم از حلقه تکرار خارج شود.

  • دستور continue

دستور continue در جاوا

دستور continue در جاوا

نحوه کار با این دستور اینگونه است که هنگامی که حلقه در حال اجراست وقتی که به دستور continue می رسیم در هر مرحله ایی از اجرای حلقه که باشد ادامه حلقه لغو شده و به ابتدای حلقه باز می گردیم.

جهت دیدن دیگر قسمت های آموزش جاوا به صفحه “ آموزش برنامه نویسی اندروید ” مراجعه کنید.