0912-0724-365

بهترین تیم آموزشی

درباره فن گستران

افزایش دانش و مهارت کارکنان شما

درباره فن گستران

طراحی و اجرای دوره در محل مورد درخواست شما

درباره فن گستران

خدمات


آموزش

آموزش کارکنان در مکان مورد تقاضا

مشاوره

ارائه راهکارهای تخصصی

پژوهش

تحقیق و داده کاوی اطلاعات

ممیزی

ارزیابی فرایندها و مستندات

دوره های آموزشی


آخرین دوره ها

دوره آموزشی آمادگی ومقابله با سوانح جسمی

دوره آموزشی آمادگی و مقابله با سوانح جسمی که توسط فن گستران به صورت برون سازمانی اجرا می گردد از جمله دوره های [...]

بیشتر بخوانید

دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی عمومی

دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی عمومی که توسط فن گستران به صورت برون سازمانی اجرا می گردد از جمله دوره های آموزشی[...]

بیشتر بخوانید

مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

دوره آموزشی مدیریت واکنش در شرایط اضطراری که توسط فن گستران به صورت برون سازمانی اجرا می گردد از جمله دوره های [...]

بیشتر بخوانید

مجوزها


کلیه فعالیت های فن گستران حسب مورد دارای تاییده از سازمان های مربوطه می باشد

مجوز آموزش مهارت‌ها‌ی پیشرفته از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
مجوز صلاحیت آموزش کارکنان دولت ازسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
گواهینامه صلاحیت آموزشی ازشرکت ملی نفت ایران

اتباط با ما


تلفن: 28422123-021 فکس: 28422124-021